vattenstämpel

Laxering Skriv ut

Om patienten har insulinbehandling rekommenderas halverad dos basinsulin kvällen innan laxeringsdagen. Reglera blodsockret med måltidsinsulin och sockrad saft. Rekommendera täta blodsockerkontroller.

Vid ökad risk för hypoglykemier hos äldre ensamboende insulinbehandlade överväg inläggning för laxering.

Per oral antidiabetika kan sättas ut inför laxering

Viktigt med riklig dryck för att undvika dehydrering