vattenstämpel

Radiologi Skriv ut

Vid planerad undersökning med jodhaltiga kontrastmedel gör uppehåll med Metformin två dygn före undersökningsdagen, kontrollera kreatinin 2 dygn efter undersökning och återinsätt Metformin när kreatininnivån återgått till urprungsvärdet. Vid kontrastförsärkt MR sätts metformin inte ut.

Vid akut undersökning ge vätska ex Ringer, och följ upp med kreatinin.