vattenstämpel

Anestesi Skriv ut

Grundläggande riktlinjer (alla diabetespatienter):

  • P-glukos bör vara < 15 mmol/L preoperativt
  • P-glukos bör mätas varannan till var 4:e timme preoperativt
  • P-glukos bör mätas minst varannan timme perioperativt
  • diabetespatienter bör opereras så tidigt som möjligt på dagen

Alla insulin- och tablettbehandlade diabetiker som skall genomgå ingrepp i narkos:

  • halverad dos långverkande insulin kvällen före operation, dock kan mixinsulin tas i vanlig dos
  • perorala antidiabetika tages t.o.m. kvällen före operation
  • på operationsdagens morgon eller när patienten kommit till sänghallen (polikliniska patienter) sättes ett glukos-insulindropp enligt läkarordination

Tablettbehandlade diabetiker som ska genomgå kortare ingrepp:

  • perorala antidiabetika (tabletter) tages som vanligt på kvällen före operation

De patienter som har insulinpump eller där ovanstående förfarande ej bedöms lämpligt bör behandlas efter kontakt med narkosläkare.