vattenstämpel

Flyg över tidszoner Skriv ut

Under själva resan behålls den tidzon som patienten lämnat. Byte sker enklast vid anländning. Om tidsförskjutningen är mer än 4 timmar kan man behöva justera enligt nedan:

Flygning västerut blir dygnet längre och det kan vara lämpligt att fylla på med lite extra måltidsinsulin och en extra måltid och sedan ta basdosen som vanligt.

Flygning österut blir dygnet kortare och basdosen kan behöva minskas något första injektionen i det nya landet. Om tidsomställningen är 6 timmar kan det vara lämpligt att minska med 6/24 (25%) om patienten tar basinsulin en gång per dygn. Vid basinsulin eller mixinsulin två gånger per dygn minskas första dosen i det nya landet med 6/12 (50%).