vattenstämpel

Sjukskrivning Skriv ut

Vid nydebuterad diabetes kan sjukskrivning bli aktuell, för att underlätta och säkerställa patientens möjligheter till ökad kunskap och förståelse för sin sjukdom.

Vid graviditet kan sjukskrivning bli aktuellt redan tidigt i förloppet. Detta kan ske vid insulininställning eller instabilt diabetesläge då det kan finnas risker för moder och/eller barn.

Relaterad information