vattenstämpel

Körkort Skriv ut

Diabetespatient som insulinbehandlas måste ha kunskap om varningstecken på lågt blodsocker för att inneha körkort. Dessutom ska sjukdomen vara välinställd och behandlingen i övrigt fungera bra. Vid insulinbehandling är det framför allt risken att bli medvetslös på grund av för lågt blodsocker som innebär en trafikfara.

Behandlas sjukdomen med insulin får man i regel inte inneha körkort med behörigheterna C, CE, D, DE eller ha taxiförarlegitimation. Om en patient insjuknar i typ 1-diabetes upphör hens möjlighet att inneha dessa behörigheter. Däremot är en välinställd person med diabetes typ 2 inte förhindrad att få dessa behörigheter samt taxiförarlegitimation även om man har insulinbehandling. För fortsatt innehav måste man med jämna mellanrum lämna in nytt läkarintyg och ofta också synintyg. Av patienten krävs täta blodsockerkontroller.

Medicinska krav för diabetiker finns angivna på Transportstyrelsens hemsida.