vattenstämpel

Förskrivningsriktlinjer avseende flash glukosmätare (FGM) Freestyle Libre vid typ 2 diabetes. Skriv ut

FGM möjliggör enkel monitorering av blodsockret genom kontinuerlig mätning via sensor. Förutom direkt avläsning av blodsockret via handenheten ger systemet också indikation hur blodsockret förväntas förändras inom den närmaste tiden samt även retrospektiva data.

Observera att denna ändring från den 5/2 2018. avser endast typ 2 diabetes enligt nedanstående rekommendationer från NT- rådet i Sveriges Kommuner och Landsting.

Processgrupp Diabetes fastställer följande användningsområden och förskrivningsregler.

  1. FreeStyle Libre kan användas av patienter med typ 2-diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och som har ett Hba1c över 70 mmol/mol för att uppnå individellt uppsatt HbA1c-mål
  2. FreeStyle Libre kan användas av patienter med typ 2-diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och har återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna tills stabil glukoskontroll är uppnådd. Med återkommande allvarliga hypoglikemier avses 2 eller fler hypoglykemier som krävt hjälp av utomstående under de senaste sex månader.
  3. Att i övrigt avstå från användning av FreeStyle Libre vid typ 2-diabetes
  4. Användningen av FreeStyle Libre skall registreras och följas upp i Nationella Diabetesregistret. Ange förekomst av kontinuerlig glukosmätning samt välj typ av utrustning (Freestyle Libre flash) i Cosmic NDR mall.

Avsett mål med FGM bör ha uppnåtts inom sex månader. Vid utebliven användning eller icke uppnått mål äger förskrivande vårdenhet rätten att upphöra med sensorförskrivning.

Förskrivande vårdenhet står för kostnaden för handenhet och sensorer. Rutiner för uppföljning skall finnas för att säkerställa att produkten används enligt avsikt.

Tidigare beslut av NT-rådet från den 15/6 2017 avseende FGM förskrivning för personer med diabetes typ 1 är oförändrade.