vattenstämpel

Förskrivningsriktlinjer avseende flash glukosmätare (FGM) Freestyle Libre Skriv ut

FGM möjliggör enkel monitorering av blodsockret genom kontinuerlig mätning via sensor. Förutom direkt avläsning av blodsockret via handenheten ger systemet också indikation hur blodsockret förväntas förändras inom den närmaste tiden samt även retrospektiva data.

Observera att det sedan 15/6 2017 endast är personer med diabetes typ 1 som kommer ifråga för FGM, detta enligt beslut i NT-rådet i Sveriges Kommuner och Landsting. 

Processgrupp Diabetes fastställer följande användningsområden och förskrivningsregler.

  1. Freestyle Libre kan införskaffas till vårdenhet för att användas intermittent i syfte att kartlägga diabetikers blodsocker dygnet runt under en begränsad period.
  2. Freestyle Libre för permanent bruk kan av vårdenhet förskrivas till personer med diabetes typ 1 enligt följande kriterier:
  • Påtagligt svängande blodsockerläge verifierat med utförliga kapillära mätningar och/eller kontinuerlig glukosmätning (CGM).
  • Allvarliga hypoglykemier (två eller fler senaste året).
  • Till de som gör fler än 10 medicinskt motiverade kapillära blodsockerkontroller per dygn.
  • Inför och under en graviditet.
  • Freestyle Libre kan i enskilda fall även förskrivas till diabetiker som gör få eller inga kapillära egenkontroller och därför kan anses ha dålig följsamhet till behandling.

Avsteg från dessa kategorier får göras efter individuell bedömning.

Förskrivande vårdenhet står för kostnaden för handenhet och sensorer. Rutiner för uppföljning skall finnas för att säkerställa att produkten används enligt avsikt. Avsett mål med systemet skall ha uppnåtts inom sex månader. Vid utebliven användning eller icke uppnått mål äger förskrivande vårdenhet rätten att upphöra med sensorförskrivning.