vattenstämpel

Måltidsinsulin Skriv ut

Störst flexibilitet för patienten ges med möjlighet att anpassa doserna till sitt dagsprogram. Dock ger insulininjektioner subkutant en mycket trögare halveringstid än kroppens egen insulinfrisättning. I praktiken har det också visat sig att det är en stor fördel även för diabetiker med flerdosregim att sträva efter att äta regelbundet och oftast likvärdig mat på ungefär samma tider varje dag.

Patienterna behöver ha teoretisk kunskap vad som påverkar blodsockret ex. måltidens storlek och sammansättning, motion, stress, infektioner, läkemedel, mens, dygnsrytm etc.

 • Man bör testa före och 1½ timme efter måltider med olika sammansättning och storlek för att skaffa sig en känsla för hur olika maträtter kräver olika insulindoser. Värdet efter skall endast stiga marginellt.
 • Om man behöver ta extra insulin för att få ner ett högt värde bör man fundera över hur mycket en E snabbinsulin sänker blodsockret på 3 timmar. (Hos en typ 1-diabetiker brukar det ofta vara 100/dygnsdosen)
 • Genom att kontrollera på kvällen när man går och lägger sig och nästa morgon kan man komma underfund om man har rätt insulindos under natten.
 • Genom att kontrollera före varje måltid under en normaldag kan man se om man successivt stiger eller sjunker under dagen för att kunna justera basinsulinet dagtid.

När man väl har uppnått detta är det väldigt individuellt hur ofta man behöver kontrollera sitt blodsocker. Men skall man ha målsättningen att uppnå HbA1c 52 mmol krävs oftast kontroller 3-4 ggr per dygn.


Tätare kontroller vid:

 • Infektion (främst magsjuka)
 • I samband med ovanligt kraftig fysisk ansträngning
 • När man tvingats ta extra insulin eller haft en känning.
 • Resor (speciellt över tidszoner)
 •  Kortisonbehandling
 • När man mår dåligt
 • Eventuellt inför längre bilkörning

En del patienter med extremt svängande blodsocker behöver kontrollera blodsockret inför varje insulindos och till natten