vattenstämpel

Kvalitetssäkring Skriv ut

Kvalitetssäkra mottagningens blodsockerapparater för att uppnå kvalitetsmål utarbetade av EQUALIS för glukosmätningar.

Samtliga blodglukosmätare upphandlade i Kalmar län uppfyller gällande kvalitetskrav och är testade av SKUP.