vattenstämpel

Glukoskontroll Skriv ut

Systematiska egna mätningar av blodglukos är en förutsättning för framgångsrik insulinbehandling i syfte att nå god glukoskontroll.  Det finns skäl för personer med typ 2-diabetes utan insulinbehandling att mäta blodsocker exempelvis vid symtomgivande  hypoglykemi. Det kan också behövas hos patienter som behandlas med insulinfrisättande preparat (SU, Novonorm). Egna mätningar kan behövas även för andra ändamål, t ex i pedagogiskt syfte, i samband med förändrad terapi eller vid akut sjukdom.

Mätningar av blodglukos är diabetespatientens eget verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet.

  • Varje mätning ska ha ett syfte och besvara en fråga
  • Mätningen ska genomföras med god teknik
  • Personen ska ha fått kunskap om hur resultat av en blodsockermätning tolkas
  • Utrymme för att diskutera blodsockermätning ges vid besök hos diabetessköterska och läkare