vattenstämpel

Diabetessjuksköterska Skriv ut

Genomgång av behandlingsplan - aktuella problem
Analys av HbA1c och blodsockerdagbok/mätardata tex via Diasend

Hypoglykemier- även vid SU behandling
Följs ordinationer- notera avvikelser
Motion, rådgivning, FYSS 
Tobaksbruk – erbjud alla och hänvisa med remiss till tobaksterapeut på hälsocentral
Matvanor och alkohol- remiss till dietist, hälsokoordinator
Stress och övriga problem relaterade till livssituation
Inspektera fötter -  ankelindex,  rådgivning om fotvård och skoval, stödstrumpor
Risk fot grad 2-4 – remiss medicinsk fotvård
Blodtryck sittande i vila, vid otillfredställande värde kontakt med patientansvarig läkare/blodtryckssjuksköterska för uppföljning och medicinjustering
Ögonbottenremiss vid behov.

Dosjustera insulin/tabletter enligt delegation eller kontakt med patientansvarig läkare.
Inspektera injektionsställe och teknik
Hjälpmedel
Informera om NDR registrering, som sker i Cosmic NDR-mallen
Förnyad planering i Cosmic till nästa besök läkare /sjuksköterska