vattenstämpel

Läkarbesök Skriv ut

Diktera enligt Diabetes NDR mallen i Cosmic. Läkarsekreterarna markerar "klar för signering" till läkare. Labvärden överförs då automatisk till NDR vid signering.

 Uppmärksamma följande:

  • Allmänstatus
  • Hjärtstatus
  • Blodtryck sittande efter 5 min vila
  • Fotstatus
  • Analys och bedömning av laboratoriesvar (som ska vara tillgängliga i journalen vid läkarbesök)


Mikroalbuminuri –  krävs två positiva prov med någon veckas intervall för diagnos

Riskfot grad 2-4 - Remiss till medicinsk fotvård enligt lokal rutin

Tobaksbruk- Remiss till  tobakavvänjning

Ögonkomplikationer - Retinopati? - senaste ögonbotten bedömning

Värdera patientens kardiovaskulär riskprofil utifrån status och laboratorieprofil. Optimera behandling för diabetes, blodtryck och lipider.

Behandlingsmål - skapa/revidera behandlingsplan, fastställ och dokumentera HbA1c målvärde. Omvärdera diagnoser (ICD-10). Planera inför nästa besök.