vattenstämpel

Kvalitetsindikatorer Skriv ut

Kvalitetsindikatorer registreras i kvalitetsregister NDR som möjliggör jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå. NDR är ett viktigt kvalitetsverktyg i förbätringsarbete på egen enhet för jämförelse med sina föregående data över tid. NDR möjliggör på ett snabbt och enkelt sätt att hitta patienter som inte uppnått målvärdena i syfte för att optimalisera behandling.

Pre-diabetes (IFG och IGT) ska inte registreras i NDR.

Nationellt kvalitetsregister inkluderar all diabetes, vuxna via NDR och barn och ungdomar via SWEDIABKIDS som också ligger på samma databas som NDR.

Kvalitetsregister i patientdatalagen
Patientdatalagen (SFS 2008:355) trädde i kraft den 1 juli 2008. I kapitel 7 finns bestämmelser om regionala kvalitetsregister som omfattar patientens rätt till information för personuppgifter som behandlas i nationella kvalitetsregister och som kommer att gälla från den 1 juli 2009.

Patienten ska informeras om personuppgiftsbehandlingen, men man behöver inte inhämta samtycke, utan informationen kan ges via anslag i väntrummet, i broschyr, på webbplats etc. Detta överlåtes åt varje enhet att bestämma.

Relaterad information