vattenstämpel

RESULTAT Skriv ut

Nationella rådet för diabetes har genom sitt arbete kunnat identifiera sju framgångsfaktorer i diabetesvården. Dessa framgångsfaktorer går att se hos landsting och vårdenheter med särskilt goda resultat.

Framgångsfaktorerna belyser arbetet inom olika delar av vårdorganisationen:

  1. Fokus på patientens målvärden
  2. Riktade insatser till patienter med sämre värden
  3. Enhetens resultat ständigt på agendan
  4. Tillgänglig kunskap och tydliga förväntningar
  5. Uppföljning och återkoppling av resultat
  6. Flerårigt förbättringsarbete kring diabetes
  7. Ägarskap för resultat och fokus på prevention

Se vidare Relaterad information:

Vården i siffror är en webbplats med aktuella, kvalitetssäkrade data från olika källor inom svensk hälso- och sjukvård