vattenstämpel

Tandkomplikationer Skriv ut

Tandkomplikationer är en ofta förbisedd följd av diabetes. Det är inte ovanligt att den drabbade inte själv förstått kopplingen till diabetes. Problemen yttrar sig som tandlossning och/eller tandköttsinflammation och är upp till tre gånger vanligare bland diabetiker än den övriga befolkningen. Graden av problem är direkt kopplat till den glykemiska kontrollen.

Diabetiker kan ha rätt till visst ekonomiskt stöd för tandvård. Detta stöd betalas ut av Försäkringskassan, blankett finns på Försäkringskassans hemsida. För att få detta krävs läkarintyg.

Vid besöket:

  • Fråga efter tandstatus.
  • Rekommendera regelbunden kontakt med tandhygienist/tandläkare.
  • Vid svårare fall, överväg remiss till sjukhustandvården.
  • Vid förfrågan, utfärda intyg till Försäkringskassan.