vattenstämpel

Ögonbottenfoto Skriv ut

Fotoremiss finns i Cosmic skickas till ögonmottagning av läkare/diabetessjuksköterska. Alla diabetiker ska screenas, även de som kontrolleras för annan sjukdom t ex glaukom, på ögonklinik eller av privat ögonläkare.

Anteckna på remissen "diabeteskontroll". I remissen ska upgifter om diabetestyp, diabetesduration och typ av behandling skrivas. Om andra ögonbesvär finns hos diabetespatienten ska vanlig remiss skrivas (då är det ej "diabeteskontroll").

Patienten kallas därefter för diabetesretinopatiscreening enligt följande:

Typ 1.

 • första foto 5 år efter diabetesdebuten
 • därefter kontroller med kallelse som sköts av ögonkliniken med 2 års intervaller

Barn ingår i screening fr o m 10 års ålder om de kan medverka till ögonbottenfotografering.

Typ 2.

 • första foto vid diabetesdebuten (ingen åldersgräns)
 • därefter kontroller med kallelse som sköts av ögonkliniken med 3 års intervaller
 • välinställda kostbehandlade diabetiker utan retinopati vid första screening avslutas därefter. Åter om diabetesmedicinering behöver sättas in och ny remiss ska då skickas.
 • tablettbehandlade patienter som får insulin insatt kan vid byte till insulin och bättre reglering av sin diabetes få en försämring av retinopatin under de första 6 månaderna efter terapiändring. Försämringen är som regel övergående. I dessa fall kan extra kontroll med bedömning av retinopatigrad vara befogad innan ny terapiändring. Sådan kontroll kan behövas om senaste foton är äldre än 6 månader.

Hos patienter som p g a hög ålder och blygsamma ögobottenförändringar bedöms ha låg sannolikhet för att utveckla behandlingskrävande diabetesretinopati avslutas den rutinmässiga screeningen.

Gravida diabetiker (med tidigare känd diabetes)

 • första foto då graviditet konstateras
 • därefter kallas patienten med tätare intervall från ögonmottagning t o m 4-6 månader efter förlossningen

Graviditetsdiabetes-nydebuterad

 • första foto vid 26-28 graviditetsvecka
 • därefter kallas patienten t o m 4-6 månader efter förlossningen

 

Om grav retinopati konstateras kan laserbehandling vara aktuell inför insättande av insulin.

 

Diabetiker med synnedsättning (≤ 0,3 på bästa ögat med korrektion)

 • remitteras till Syncentralen av respektive ögonklinik för synhjälpmedel.

Besked om resultat:

 • vid fotograferingen får patienten i regel besked direkt från sjuksköterska eller läkare och informeras också när nästa fotografering är aktuell.
 • om besked inte kan ges direkt får patient brevbesked
 • efter ögonbottenfotografering skickas ett svar till patientens PAL/diabetessjuksköterska med info om utfallet
 • körkortsintyg skickas direkt till Transportstyrelsen.

Körkortintyg hos diabetespatienter

 • utfärdas av patientansvarig läkare.
 • körkortintyg utfärdas av ögonspecialist vid proliferativ retinopati, genomgången laserbehandling, siginifikant makulaödem samt om ögonbottenfoto saknas.

Vid ögonfotografering vidgas pupillerna och därför är patienten olämplig som bilförare de närmaste 3-4 timmarna efter fotograferingen. Patienten informeras om detta vid kallelse.