vattenstämpel

Axel Skriv ut

Frusen axel eller skuldra är beteckningen för ett smärttillstånd där utveckling av kontraktur /stelhet av axelledens ledkapsel medför minskad rörlighet. Förekomst av stel axel vid diabetes varierar mellan 5-22% , vid röntgen finner man en ökad frekvens av förkalkningar i axelregionen.

Symptomen är molvärk och inkonsekventa huggsmärtor vid lätta rörelser, kortvarig intensiv smärta som utlöses om axeln belastats i ytterlägen och störd nattsömn. Spontanläkning förekommer med återvunnen rörlighet och smärtfrihet.

Sjukgymnast bör kontaktas vid axelbesvär hos diabetiker för råd och träningsprogram.