vattenstämpel

Stroke och TIA Skriv ut

Riskfaktorerna för stroke är ungefär de samma som för hjärtinfarkt men blodtrycksbehandlingen är sannolikt av mycket stor betydelse.

Diagnostik och behandling
Skiljer sig inte från patienter utan diabetes. Dock är diabetes typ 2 en kraftig riskfaktor för emobolisering till hjärnan vid förmaksflimmer och ökar indikationen för AK-behandling vid förmaksflimmer.

Blodsockerbehandling
Patienter med TIA eller stroke beroende på ateroskleros kan troligtvi jämställas med patienter med etablerad ischemisk hjärtsjukdom (se ovan Kärlkramp coh hjärtinfarkt) och troligen ska blodsockermålen inte var lika strikta.

Blodsockermålen vid akut stroke är oklara. Inofficiell konsensus i frågan är helt enkelt att det är viktigt att säkerställa nutritionen och behandla blodsockret till nivåer runt 6-12 och undvika insulinkänningar (P-glukos under 4).