vattenstämpel

Sena komplikationer Skriv ut

Uppkomsten av diabeteskomplikationerna kan fördröjas eller förhindras genom att angripa de riskfaktorer som orsakar mikro- och makrovaskulära förändringar. Mikrovaskulära komplikationer uppkommer när kapillärerna under en längre tid utsätts för höga blodsockernivåer. Dessa orsakar främst förändringar på ögonbotten som påverkar synen, njurskador som kan leda till dialysvård och nervskador som ger uppkomst till fotsår.

De stora kärlen drabbas av åderförkalkning  och riskerna för stroke, hjärtinfarkt och nedsatt cirkulation i benen ökar.

En långsiktigt god kontroll av blodglukos, blodtryck, kolesterolvärde och rökstopp minskar påtagligt risken för dessa diabeteskomplikationer.