vattenstämpel

Gastroenterit Skriv ut

Vid akut maginfektion ska insulindoserna aldrig upphöra trots kräkningar och diarré. Viktigt med täta blodsockermätningar som får styra insulindosen. Ketoner i blod bör kontrolleras. Som grundregel gäller oförändrad insulindos, men vid magsjuka med feber och kräkningar kan ibland insulinbehovet öka kraftigt. Vätska och näring behövs för att motverka ketoacidos. Vid ketoner i blod >1,5 mmol bör patienten kontakta vården. Ibland krävs inneliggande vård.

Vid ev Metforminbehandling ska patienten informeras om att tillfälligt avbryta behandlingen. Undvik samtidig behandling med ACE-hämmare och/eller NSAID.