vattenstämpel

Infektioner Skriv ut

Vid infektioner är det viktigt att mäta blodsockret frekvent beroende på vilken behandling patienten har. Ta därefter ställning till ev justering av patientens medicinering.  Den kliniska bedömningen avgör handläggningen.