vattenstämpel

Neuropati i nedre extremiteter Skriv ut

Symtom:  Parestesi, värme- köld-sensationer, ökad känsel, nedsatt känsel, kuddkänsla, brännande smärta, huggande smärta - samtliga med ökande besvär nattetid.

Klinik: Nedsatt känsel för beröring, smärta, temperatur och vibration samt muskelatrofi, klotår, fotdeformitet, minskad svettning och vidgade vener på fotryggarna. De två senare är tecken på autonom dysfunktion engagerande sympatiska nerver vilket leder till arterio-venös shunting som ger varma fötter.

Charchot-förändringar med spontanfrakturer på fötterna är delvis beroende på neuropati.

Personer som har förlorat sin skyddande känsel har hög risk att utveckla sår, vilket i sin tur kan leda till amputation.


Behandling
Optimerad glukoskontroll minskar risken för utveckling och progress av neuropati.
Vid smärtsam neuropati där vanliga analgetika ej har effekt hänvisas till Nationella riktlinjer för behandling av smärtsam diabetesneuropati.