vattenstämpel

Sårbehandling Skriv ut

 

  1. Tillämpa ren rutin om såret inte penetrerar till blottad sena, ben eller led eller om patienten är speciellt infektionskänslig. I sådana fall tillämpas steril rutin.
  2. Använd i allmänhet torra förband på torra, svarta nekroser. Använd inte ocklusiva förband nedanför ankeln hos diabetiker.
  3. Vätskande sår (själva sårområdet är fuktigt dock ej ”blött”): Välj omläggningsmaterial som ”suger rakt upp” eftersom risken för maceration av sårområdet är stort.
  4. Kraftigt vätskande sår: Byt bandage ofta, det vill säga det skall vara torrt förutom i såret. Undvik material med klister i kanterna eller att tejpa nära såret.
  5. Ortopedteknisk avlastning är en väsentlig del av behandlingen vid fotsår. Sårområdet ska avlastas från allt tryck, till exempel genom avlastande fotbäddar eller gips. Ortopedtekniker kan göra specialskor för att förhindra tryck.

 

Kirurgisk behandling
Kärlkirurgisk bedömning skall göras tidigt och vid alla fall av gangrän, långsamt läkande sår med eller utan smärta samt vid klassisk ischemisk vilovärk utan sår.