vattenstämpel

Sårodling Skriv ut

Sårytorna är alltid koloniserade av stafylokocker

När odla?

  • Vid djupa, behandlingsresistenta infektioner med rodnad samt svullnad kring såret
  • Vid progredierande sårutbredning
  • Vid kring såret lokaliserad smärta eller feber
  • Vid infektion i anslutning till utlandsvistelse

Hur tas sårodling?

  • Rengör såret - tvätta bort purulent exsudat
  • Ta bort dött material, nekroser mm
  • Ta sårodlingen alldeles innanför sårkanten eller djupt i sårbotten
  • Skicka helst provet direkt (förvaras max 1 dygn i kyl)