vattenstämpel

Infektionsbehandling Skriv ut

Det är den kliniska bilden, dvs. förekomst av pus, rodnad, svullnad, ökad smärta och oförklarligt stigande P-glukos som avgör om det behövs antibiotika. Notera att inflammationen kan vara ganska sparsam om patienten har en dåligt cirkulerad fot med risk för gangränutveckling. Cirkulationen kan vara så dålig så att det inflammatoriska svaret uteblir.

Okomplicerad erysipelas och ytlig infektion med intakt hud kan handläggas i primärvården.
Behandling av djupa fotinfektioner och fotinfektioner kombinerade med fotsår ska föranleda kontakt med diabetes-fotmottagning alternativt infektionsläkare.

Infektion utan fotsår

Orsaken är huvudsakligen streptokocker grupp A (men även grupp B, C och G).

Vid okomplicerad klinisk bild behandlas med:

  • T Kåvepenin 1-3g x 3 alt K Dalacin 0,3g x 3 (se Cosmic förskrivningsmall/hudinfektioner)
  • Behandlingstiden är i båda fallen 10-14 dagar.

Vid allmänpåverkan eller stor utbredning behandlas initialt med krävs kontakt med infektionsläkare och ev inläggning med i.v antibiotika.

Ytlig infektion med fotsår

Som patogen dominerar grampositiva bakterier, framför allt S. aureus.

Behandlingen utgörs av:

  • T Heracillin 1-1,5g x 3 i första hand.
  • K Dalacin 0,3g x 3 kan ges vid penicillinallergi eller om samtidig anaerob täckning eftersträvas, t ex vid nekroser, ischemi eller anaerobdoft.

Behandlingen skall sättas ut när infektionen är läkt. Omvärdering bör ske fortlöpande, senast efter 10-14 dagar. Var frikostig med röntgen för att utesluta osteit.

Om terapisvikt eventuellt justering enligt odlingssvar och då gärna i samråd med specialist.

Lokal antibiotika bör undvikas!