vattenstämpel

Infekterade fotsår Skriv ut

Vid diabetes föreligger ofta försämrad sårläkning på grund av en kombination av arteriell och venös insufficiens, neuropati, anatomiska förhållanden och metabol rubbning. Diabetiker har ofta reducerad leukocytfunktion, ca 50% uppvisar inte feber. CRP samt SR- stegring vid djup infektion kan vara ytterst måttlig jämfört med friska personer med djupa infektioner. Många har enbart sparsamma symtom. Fotproblem kan ibland kräva multidisciplinärt omhändertagande, remittera då till fotteam.

Problemen kan delas in i:

  • Ytliga infektioner (erysipelas, celluliter m fl) med eller utan kroniskt sår
  • Djupa infektioner (djup abscess, osteomyelit, septisk artrit, nekrotiserande tendovaginit och fasciit)