vattenstämpel

Fotteam Skriv ut

Behandling av fotsår och fotinfektioner kräver i allmänhet multifaktoriellt och multidisciplinärt omhändertagande med beaktande av perifer kärlsjukdom, smärta, ödem, nutrition, metabolism, lokal sårbehandling samt eventuellt behov av ortopedteknisk eller kirurgisk intervention.

Vid länets sjukhus finns multidisciplinära fotteam som sammanträder regelbundet, vanligen varannan till var tredje vecka. Till dessa team kan patienter med svårare fotproblem remitteras. Vid snabbt progredierande fotsjukdom akut remiss till berörd klinik (kärlkirurg, infektionsläkare alt ortoped).