vattenstämpel

Sensibilitetsundersökning Skriv ut

Sensibilitetsundersökningen sker med hjälp av Monofilament 5,07 (=10 mm Hg) och stämgaffel (vibr ca 100 Hz).

Monofilament: Test av ytlig känsel görs med hjälp av ett nylonfilament som trycks rakt mot huden (90 grader) till filamentet böjer sig. Patienten får inte titta och skall kunna ange när trycket anbringas. Inled undersökningen genom att låta patienten känna hur det ska kännas genom att trycka filamentet mot handryggen.

Tryck filamentet på tre ställen på varje fot:

  • Under stortån
  • Under metatarsale I
  • Under metatarsale V

Undvik områden med förtjockad hud!

Om patienten känner trycket får han 0 "fel". Om han inte känner det får han 1 "fel". Således kan man få 0-3 "fel" per fot. >1 anses som patologiskt.

Vid patologiskt svar dokumenter diagnosen i journalen samt NDR som diabetes med komplikationer (E108 allt E118).

Vid nedsatt nervfunktion ska höjd risk för fotkomplikationer uppmärksammas och de preventiva insatserna förstärkas ytterligare.