vattenstämpel

Risknivåer Skriv ut

Checklista

Nivå 1. Risk: Frisk fot
Diabetessjuksköterska eller fotterapeut ger profylaktisk information vid debuten

Nivå 2. Hög risk: Neuropati och/eller perifer kärlsjukdom
Uppföljning av diabetesfotterapeut ca 1 -2 ggr per år.

Nivå 3. Mycket hög risk: Tidigare amputerad. Tidigare fotsår. Fotdeformiteter.
Grav callus. Uppföljning av diabetesfotterapeut fortlöpande 3 -5 ggr per år - individuell bedömning.

Nivå 4 Pågående skada: Sår. Kritisk ischemi. Grav osteoartropati/ Charcotfot

Patient med nivå 4 remitteras akut till relevant enhet på respektive sjukhus. Fortlöpande uppföljning och behandling sker via diabetesfotteam i samarbete med primärvården (distriktsköterska) och fotterapeut.

Risknivåbedömning: från grad 2-4 ändras diabetesdiagnosen till med komplikationer.