vattenstämpel

Lactoacidos Skriv ut

Lactacidos är ett allvarligt tillstånd, se hyperosmolärt hyperglykemiskt syndrom under rubriken Akut