vattenstämpel

Åtgärd vid medvetandesänkt patient Skriv ut

  • Om patienten inte är på sjukhus, ring 112.
  • Ge aldrig en medvetandesänkt patient dryck (risk för aspiration).
  • Helst bör man behandla en medvetandesänkt patient med intravenöst GLUKOS 30% (300 mg/ml) tills patienten vaknar (ca 10-80 ml).
  • Om ej fri venväg: Överväg intramuskulärt GLUKAGON 1 mg (endosspruta).
  • I väntan på ambulans kan man pröva krossad sockerbit under tungan. Man kan även pröva honung, sirap eller flytande glukos i tub (finns på apoteket).

Om patienten är illamående, berusad, står på perorala preparat eller överdoserat insulin överväg behandling med infusion av GLUKOS 5-10%.