vattenstämpel

Riskgrupper för typ 2 diabetes Skriv ut

Ålder > 45 år för män, > 55 år för kvinnor samt
övervikt (fetma) definierad som:

  • BMI > 28  kg/m2 eller midjemått >102 cm för män, >88 cm för kvinnor.

Dessutom:

  • Ärftlighet (för diabetes eller hjärt- kärlsjukdom)
  • Känd nedsatt glukostolerans (IGT)
  • Känd graviditetsdiabetes (GDM)
  • Känd polycystisk ovarier syndrom (PCO-syndrom)
  • En av följande delkomponenter ökar ytterligare risken för diabetesutveckling vid central fetma:hypertoni, låg HDL-kolesterol, hög LDL-kolesterol och höga triglicerider .
  • Fysisk inaktivitet

SoS rekommenderar en "opportunistisk" screening för typ 2-diabetes d v s för personer med riskfaktorer.

För att bedöma risk för kardiovaskulär sjukdom vid diabetes ska Riskmotor användas.