vattenstämpel

Provtagning vid nydebuterad diabetes Skriv ut

Följande provtagning föreslås vid debut av diabetes:

fP-glukos  
B-HbA1c   
U-sticka inklusive urin-ketoner

U-Albumin/Kreatinin Index
B-ketoner

P-Kreatinin (eGFR)
P-Kalium
P-Na
P-Fosfat P-lipider (Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider) ev apoB och apoA1
B-Blodstatus (Hb, EPK, EVF, MCH, MCV, MCHC, LPK, TPK)     
P-ALAT (ev P-GT, P-ASAT, P-Lipas)

Ev: P-CRP, P-Laktat    

Vid misstanke om typ 1:
fS-C-peptid
S-GAD-antikroppar (GAD-ak)

Om  15–34 år, provtagning enligt Diabetes Incidens Studien (DISS)
Registrering i DISS sker genom att patienten ger sitt skriftliga medgivande, registreringsblanketten fylls i och blodprov med blankett skickas till Ö-antikroppslab i Malmö där bestämning av GAD- och IA-2 antikroppar görs. En del av detta prov sparas för att möjliggöra framtida analys. Resultaten beträffande GAD- och IA-2-antikroppar sänds ut till inrapporterande klinik samt till Registercentrum VGR tillsammans med registreringsblankett för inrapportering i databasen.

Ev andra prover:

Vid misstanke om autoimmun sjukdom, överväg utredning av tyreoidea (TSH, fT4), celiaki (transglutaminas ak), vitamin B12 brist (kobalamin, homocystein).

Om misstanke på acidos:
Blodgasanalys (aB-Syrabasstatus).

I Cosmic finns `Paket Diabetes årskontroll Primärvården´ under Remiss och svar/Beställning provbunden.

Relaterad information