vattenstämpel

Laboratorieanalyser Skriv ut

Diagnostik och laboratorieanalyser är mycket
viktigt vid diabetes för:

  • Rätt diagnos, dvs bestämma vilken typ av diabetes patienten har, dvs klassifikation
  • I vilket skede av sjukdomen är han/hon?
  • Bedöma komplikationer (makro- och mikrovaskulära)
  • Vägledning för behandling
  • Egenkontroll för patienten

I Cosmic finns `Paket Diabetes årskontroll Primärvården´ under Remiss och svar/Beställning provbunden.

Relaterad information