vattenstämpel

Konkurrerande sjuklighet Skriv ut

Kortisonbehandling vid annan sjukdom KOL, Pemfigus, RA etc. (sekundärt?)

Eventuellt samtidigt annan känd autoimmun sjd: Thyreoideasjd, Celiaki, Perniciös anemi, Vitiligo, Alopeci, Addison talar för typ 1.

Neuroleptika

Genomomången pankreatit eller cholangit, pankreasoperation och känd alkoholöverkonsumtion kan signalera pankreasinsufficiens, speciellt om patienten är mager och har diarré-problem