vattenstämpel

Blodtrycksmätning Skriv ut

Kontroll av blodtryck ingår som en uppföljningsvariabel dels vid diagnosbesök dels uppföljande regelbundna kontroller av diabetessjukdomen.

"The Golden Standard" i dag är den auskultatoriska metoden - med armmanchett mauellt tagna, upprepade blodtryck efter 5 min vila i bekvämt sittande/liggande och armen placerat på hjärtnivå

Ofta kan det vara av värde att komplettera den manuella blodtryckkontrollen med en 24h blodtrycksmätning (ABPM) framförallt vid msstanke till :

 • Vitrockshypertoni eller hypotoni
 • Behandlingsresistens
 • Intermittent höga tryck som inte fångas upp med manuell mätning
 • Misstanke om för höga/ låga tryck vid läkemedelsbehandling(under/överbehandling)
 • Påtagliga skillnader mellan manuellt tagna tryck
 • Hypertoni vid graviditet
 • Diabetes mellitus (Högrisk för kardiovaskulära komplikationer)
 • Äldre patienter (efter många år med diabetes utvecklas stela blodkärl - Mönkebergsskleros, vilket ger falskt höga blodtryck och påtagliga blodtrycksskillnader mellan hö resp. vä arm)

Aktuella målvärden, vid manuellt tagna tryck

 • Diabetes utan komplikationer ≤ 140/85
 • Diabetes med komplikationer - anpassa mål individuellt (patinetnytta vs. patientskada) men efter lägre tryck ska strävas (t.ex. 125-130/75-80 som vid nefropati)

24 h tryck(ABPM)

 • Medelvärde 24 timmar: ≤ 130/80
 • Medelvärde dagtid: ≤ 135/80
 • Medelvärde nattetid: ≤ 125/75