vattenstämpel

Blodsocker Skriv ut

Preliminär diagnos

  • Typ 2 - med normal vikt utan viktnedgång.
  • Typ 2 - med övervikt och andra tecken på metabola syndromet.

    Den väsentliga behandlingen utgörs av motivering till livsstilförändringar. Om inte dessa åtgärder är tillräckliga, inleds medicinering.


Mindre vanligt är

  • Typ 1 - eller långsamt debuterande typ 1 (LADA).
  • Typ 2 - med ofrivillig viktnedgång och symtom på högt blodsocker

    Dessa kräver insulinbehandling omgående.


Mera sällan

  • Misstänkt försämrad funktion av bukspottkörteln (pankreasinsufficiens)
  • Misstänkt läkemedelsutlöst diabetes (kortison), eller annan hormonell rubbning.

         Totalbilden avgör hur snabbt och vilken behandling som krävs.