vattenstämpel

Utredning / provtagningar Skriv ut

 

Utredningen vid nydiagnostiserad diabetes mellitus är inriktad mot att klargöra:

  • Vilken typ av diabetes det rör sig om (typ 1 inklusive LADA, typ 2, annan typ)
  • Vilken behandling som är lämplig (kost och motion, tablett- eller insulinbehandling)
  • Identifiera eventuella mikro- eller markrovaskulära komplikationer  som föreligger vid diagnostillfället och överblicka den totala riskprofilen för att avgöra vilka preventiva åtgärder som kan komma i fråga (behandling av mikroalbuminuri, dyslipidemi, hypertoni etc).
  • Klargöra ärftlighet för diabetes och kardiovaskulär sjukdom
  • Bedöma risk för kardiovaskulär sjukdom vid diabetes - Riskmotor.
  • Kost- och motionsvanor samt tobaksbruk
  • Yrke och familjeliv

 

 

Relaterad information