vattenstämpel

Orsaker till typ 2 diabetes Skriv ut

Typ 2 är vanligast förekommande hos vuxna och gamla. Orsaken är ökad insulinresistens med nedsatt insulinkänslighet och relativ insulinbrist pga. otillräcklig frisättning eller defekt produktion. Starkt samband med övervikt. Uttalat hereditet!!