vattenstämpel

Orsaker till typ 1 diabetes Skriv ut

Typ 1 diabetes är den dominerande formen hos barn och unga vuxna. Kallades tidigare barndiabetes eller IDDM(insulin dependent diabetes melitus). Orsaken är insulinbrist pga betacellsdestruktion med bibehållen insulinkänslighet. Samtidig annan autoimmun sjuklighet kan föreligga.

C-peptid < 0,2 vid debut och < 0,5 nmol/l sex månader efter debut, positiva ö-cells-antikroppar hos 80%

Kan delas in i:

  • Autoimmun - positiva ö-cells-antikroppar hos 80%,GAD, IA-2A
  • Idiopatisk