vattenstämpel

IFG och IGT Skriv ut

IFG (förhöjt fasteglukos) och IGT (nedsatt glukostolerans) är tillstånd med ökad risk för framtida diabetesutveckling och bör följas upp, se även information under avsnitt Återbesök Båda tillstånden kallas prediabetes.

ICD-10 - R73    –  andra glukosrubbningar som IFG och IGT (prediabetes)