vattenstämpel

LADA Skriv ut

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) är en autoimmun sjukdom som leder till insulinbrist som vid typ 1 diabetes (påvisbara autoantikroppar). Förekommer hos vuxna. Klinik som vid typ 1 diabetes men långsammare förlopp. Drag av såväl typ 1 som typ 2 och därför kan ibland förväxlas med typ 2 diabetes med tanke på att patienterna är äldre än vid typ 1 diabetes när de insjuknar och sjukdomsföloppet är mildare. Krävs inom kort insulinbehandling.

LADA kan förknippas med nedanstående kännetecken:

  1. Debut < 50 års ålder och > 35 års ålder
  2. BMI    < 25kg/m2
  3. Akuta symptom vid diagnosen men mildare
  4. Förekomst av någon autoimmun sjukdom
  5. Pos hereditet för autoimmun sjukdom i familjen
  6. Pos GAD-antikroppar och C-peptid-nivå kan ligga normalt vid debuten