vattenstämpel

ICD-10 diagnoskoder diabetes Skriv ut

På Medicinklinikerna används fullständiga koder enligt ICD-10,

inom Primärvården används nedanstående diagnoskoder:

E109  –   diabetes mellitus typ 1 utan komplikationer

E108P –  diabetes mellitus typ 1 med komplikationer (retinopati, nefropati, neuropati)

E119   –  diabetes mellitus typ 2 utan komplikationer

E118P –  diabetes mellitus typ 2 med komplikationer (retinopati, nefropati, neuropati)

E14P    -  diabetes mellitus (ospecificerad) – koden ska undvikas

R73    –  andra glukosrubbningar som IFG och IGT (prediabetes)

0249  –  graviditetsdiabetes (ospecificerad)

Z03.8F  -  observation/utredning för misstänkt diabetes

 

För fullständig klassifikation av diabetes - se länken ICD-10

 

Diabetesdiagnosen vid årskontrollen bör eventuellt kompletteras i Cosmic-journalen med medföljande tilläggsdiagnoser för helhets bild av patienten:

I 10 - hypertoni

E 66 - övervikt

E 78 - dyslipidemi

N 19 - njursvikt (vid GFR < 60)

H 36 - diabetisk retinopati

G 632 - diabetisk polyneuropati

NHQ - amputation

Relaterad information