vattenstämpel

Prevalens och riskfaktorer Skriv ut

Uppkommer i 1-3% av alla graviditeter.

Det är vanligt att sockervärderna hos patient med diabetes som debuterad under pågående graviditet normaliseras efter förlossningen, dock riskerar minst hälften av alla att insjukna i manifest diabetes under sin livstid

Gravididitetsdiabetes ska monitoreras intensivt.

Behandlingsmålen är samma vid både typ-1 och typ-2 diabetes:

fP-glukos<6, postprandiellt<8 samt HbA1c<52 mmol/mol, uppnås inte målen kan insulinbehandling bli aktuell.

Sannolikheten för att barnet utvecklar diabetes är:

  typ-1 diabetes typ-2 diabetes
Ett syskon med diabetes 5-10% 10%
Mamma med diabetes 1,5% 10%
Pappa med diabetes 6% 10%
Ingen diabetes hos nära anhöriga 0,2% 5%