vattenstämpel

Indikationer för OGTT Skriv ut

Indikationer för utförande av oral glukosbelastning

  • "Slump P-Glukos" kapillärt 8,9-12,1 mmol/l
  • Polyhydramnios
  • Snabbt ökande fostertillväxt
  • Oral glukosbelastning inom den närmaste veckan
  • Diabetes hos förstagradssläkting
  • Tidigare barn med födelsevikt ≥ 4500 g
  • BMI ≥ 30 (vid inskrivningen)
  • Oral glukosbelastning i v. 26
  • Tidigare graviditetsdiabetes
  • Oral glukosbelastning i v. 20 och 32

Tolkning:
Graviditetsdiabetes föreligger om faste plasma-Glukos ≥ 5.1 mmol/l och/eller venöst 2-timmarsvärdet vid oral glukosbelastning ≥ 8.5 mmol/l