vattenstämpel

Diagnostiska gränser Skriv ut

Diagnostiska kriterier för diagnosen graviditetsdiabetes:

  • Faste-venöst P-Glukos >= 5.1mmol/L
  • P-Glukos venöst >= 10.0 mmol/L 1 timme efter oral glukosbelastning
  • P-Glukos venöst >=8.5 mmol/L 2 timmar efter oral glukosbelastning

Diagnostiska kriterier bygger på Socialstyrelsens riktlinjer för diagnostik av graviditetesdiabetes 2015 . Venösa prover rekommenderas. Kapillärt gränsvärde vid 2 timmars OGTT bygger på studier gjorda vid Malmös Universitetsklinik.

Om kapillära prover används rekommenderas dubbelprov med beräkning av medelvärde. Proverna tillåts skilja maximalt 0,3 mmol/L, i annat fall tas ett tredje prov, och det högsta värdet av de två intilliggande används för diagnos