vattenstämpel

Klassifikation Skriv ut

Diabetes är en stor, heterogen grupp av kroniska, endokrina sjukdomar som leder till kronisk hyperglykemi orsakad av relativ eller absolut insulinbrist (bristande insulinaktivitet och/eller bristande insulinsekretion).