vattenstämpel

Tolkning av slumpvis glukos Skriv ut

Tolkning av slumpvis tagna glukosvärden:

  • Om slumpvis P-glukos < 8,7 (kapillärt) eller 7,8 mmol/l (venöst) och ingen klinisk misstanke föreligger - ingen åtgärd
  • 
  • Om slumpvis P-glukos < 8,7 (kapillärt) eller 7,8 mmol/l (venöst) men en stark klinisk misstanke eller en stor anhopning av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom - gå vidare med kontroll av två faste-Glukos och/eller OGTT
  • Om slumpvis P-glukos >= 8,7 (kapillärt) eller 7,8 mmol/l (venöst) - skall  två fastevärden kontrolleras
  • Om två faste P-glukos >=7,0 utan annan pågående akutsjukdom (tex infektion) - skall diagnosen diabetes ställas
  • Vid upprepade faste P-glukos 6,3-7.0 mmol/l och misstanke föreligger på diabetes - bör OGTT utföras