vattenstämpel

Diagnostiska kriterier Skriv ut

Diagnosen diabetes ställs efter att två värden ha uppmätts, antingen:

  • fP-glukos >= 7,0 mmol/L vid två skilda tillfällen eller
  • ett fP-glukos >= 7,0 mmol/L och 2-timmarsvärdet vid glukosbelastning >= 11,1 eller
  • ett fP-glukos >= 7,0 mmol/L och ett B-HbA1c ≥48 mmol/mol

Två B-HbA1c ≥48 mmol/mol vid två skilda tillfällen är tillräckligt för att ställa diagnosen typ 2-diabetes (förenligt med diabetes vid oral glukosbelastning). De olika diagnostiska metoderna för diagnos av diabetes överlappar inte varandra utan identifierar olika grupper. Ett HbA1c < 48 mmol/mol utesluter alltså inte diabetesdiagnosen. Nivån 42-47 mmol/mol utgör riskzon för diabetesutveckling.

OBS! Patientnära HbA1c-utrustning skall inte användas för diagnostik av typ 2 diabetes utan bara klin kems HbA1c resultat. B-HbA1c skall inte användas för diagnos av diabetes hos unga, vid typ 1 diabetes eller graviditetsdiabetes. Däremot används HbA1c i dessa fall för att följa behandlingsförloppet.

Vissa situationer kan påverka resultatet tex kortisonbehandling eller infektioner, testerna kan behöva upprepas. 


Det finns två olika metoder att mäta P-glukos som tyvärr inte är helt jämförbara  (i  fasta är kapillära och venösa värden jämförbara, men efter  glukosbelastning är venösa värden ca 1 mmol lägre).

P-glukos kapillärt helblod: För diagnostik krävs att provet analyseras i kvalitetssäkrad utrustning (tex Hemocue). Mätare för egentest har ej tillräcklig precision.

P-glukos venöst blod: Provet tas venöst och skickas till klinisk kemiskt lab.

 

Kapillärt

Venöst

 

fastande

OGTT (2h)*

fastande

OGTT (2h)*

Ej diabetes

< 6,1

< 8,9

< 6,1

< 7,8

IFG**

6,1-6,9

< 8,9

6,1-6,9

< 7,8

IGT***

<7,0

8,9-12,1

<7,0 7,8-11,0

Diabetes

>= 7,0

>= 12,2

>= 7,0

>= 11,1

* Oral glukosbelastning

** Förhöjt fasteblodsocker är indikation för OGTT

*** Nedsatt glukostolerans

 IFG och IGT betraktas som prediabetes

Relaterad information